VHL Lokaal zet zich in voor Tiny Houses

VHL Lokaal: 'Project Tiny House vereist extra inspanning'

Dick Aanen,  Redacteur van Het Kontakt do 9 juli 2020

VIJFHEERENLANDEN • Er is extra inspanning nodig om het project Tiny House in Vijfheerenlanden te ondersteunen. Dat bepleit de fractie van VHL Lokaal.

De fractie zal donderdag bij de behandeling van Woonvisie een motie indienen, waarin het college wordt verzocht op zoek te gaan naar gebieden die daar voor in aanmerking zouden kunnen komen. Vorig jaar is de stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden opgericht. Er zijn inmiddels 110 deelnemers waarvan er zeker 60 daadwerkelijk een voorkeur hebben voor deze kleinschalige woonvorm. 

Een Tiny House is volgens VHL Lokaal een manier van wonen die zorgt dat voor geringe belasting van de leefomgeving. "Dit betekent mogelijk geen aansluiting op de riolering, zuinig in gebruik van water en energie en zoveel mogelijk zelfvoorzienend." Het ministerie heeft aangegeven dat gemeenten creatief om mogen gaan met de regelgeving als het gaat over wonen. Daarin wordt volgens VHL Lokaal nadrukkelijk benoemd dat men er mee mag experimenteren voor de duur van ten minste 5 jaar. 

Vanuit de gemeenteraad is regelmatig aangedrongen om deze vorm van bouwen te stimuleren. De Stichting Tiny Houses heeft al diverse mogelijke gebieden aangewezen. Maar dat heeft volgens VHL Lokaal nog niet geleid tot echte stappen. "Naastliggende gemeenten als Molenlanden en Gorinchem zijn al gestart met soortgelijke projecten."