VHL Lokaal komt op voor transparante en betrokken politiek in Vijfheerenlanden

VHL Lokaal is een onafhankelijke lokale partij die de belangen behartigt in de gemeente Vijfheerenlanden.

Wij zijn een onafhankelijke lokale partij die niet gebonden is aan het programma van enige landelijke politieke groepering. Een partij die open staat voor mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, maar met een gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke interesse, namelijk het wonen en leven in de gemeente Vijfheerenlanden. We zijn een team van zeer getalenteerde mensen dat enthousiast is om samen uw belangen te behartigen.
VHL Lokaal concentreert zich op wat er in onze gemeente speelt en laat zich niet afleiden door landelijke politiek. Het gaat ons om de directe zaken die alle inwoners raken. Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen en een gemeente besturen kan alleen met een lokale visie.
VHL Lokaal kan in alle vrijheid een evenwichtig en sterk politiek programma samenstellen waarbij we de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk betrekken.
VHL Lokaal bestaat uit betrokken mensen die erg goed weten wat leeft in deze gemeente. We zijn actief in de wijken en gaan de dialoog met bewoners aan. VHL Lokaal heeft een daadkrachtige benadering. We doen wat we zeggen en beloven.
VHL Lokaal vertegenwoordigt de mening van de hele gemeenschap en niet van een ideologische groep zoals bij landelijke partijen. Dit is goed te zien aan de mensen binnen VHL Lokaal: links- en rechtsgeoriënteerd, jong en oud, hoog en lager opgeleid. Daar zit onze kracht! VHL Lokaal is niet nieuw en onervaren. VHL Lokaal komt voort uit VKG Zederik, Lokaal Alert Vianen en Leerdam 2000.

Vijfheerenlanden

Watertoren Meerkerk
Haven Leerdam
Stadspoort Vianen


VHL Lokaal kan in alle vrijheid een evenwichtig en sterk politiek programma samenstellen waarbij we de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk betrekken.