Bestuur en raadsleden

Uitgangspunten VHL Lokaal

 

Uitgangspunten VHL Lokaal

VHL Lokaal is een onafhankelijke lokale partij die de lokale belangen behartigt in de gemeente Vijfheerenlanden.

VHL Lokaal is een onafhankelijke lokale partij die niet gebonden is aan het programma van enige landelijke politieke groepering. VHL Lokaal is een partij die open staat voor mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, zonder aanziens des persoons, geloof rang, stand of afkomst. VHL Lokaal is een lokale partij met één gemeenschappelijk belang  en één gemeenschappelijke interesse, namelijk het wonen, leven en werken in de gemeente Vijfheerenlanden.

VHL Lokaal concentreert zich op wat er in onze gemeente speelt en laat zich niet afleiden door landelijke politiek. Het gaat ons om de directe zaken die alle inwoners raken. Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen.

VHL Lokaal vertegenwoordigt de mening van de hele gemeenschap en niet van een ideologische groep zoals bij landelijke partijen. Dit is goed te zien aan de mensen binnen VHL Lokaal: links- en rechts georiënteerd, jong en oud, hoog en lager opgeleid. Daar zit onze kracht!

VHL Lokaal kan in alle vrijheid een evenwichtig en sterk politiek programma samenstellen waarbij we de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk betrekken. Dit doen we door middel van ledenvergaderingen en informatiebijeenkomsten. De fractie en het bestuur van VHL Lokaal zijn altijd aanspreekbaar over onderwerpen die onze lokale gemeenschap aangaan.

VHL Lokaal bestaat uit betrokken mensen die erg goed weten wat leeft in deze gemeente. We zijn actief in de wijken en gaan de dialoog met bewoners aan. VHL Lokaal heeft een daadkrachtige benadering. We doen wat we zeggen.

VHL Lokaal stelt zich ten doel de leefbaarheid in alle kernen van de gemeente te bevorderen op een voor die kern passende uitvoering. VHL Lokaal wil zorgen voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat voor haar inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden.

VHL Lokaal  geeft  ruimte aan ondernemerschap in de regio waar toerisme & recreatie, landschap, natuur en agrarische bedrijven elkaar kunnen versterken.

Voor VHL Lokaal is duurzaamheid een belangrijke afweging  bij het maken/ontwikkelen van beleid.

Ons motto bij alles is: wat we zeggen, doen we ook!