Even voorstellen: de mensen op kieslijst 2022 van VHL Lokaal

Even voorstellen: de mensen op kieslijst 2022 van VHL Lokaal

mensen kieslijst 2022

(Foto: Mimi van Rossem)

Teus Meijdam woont in Leerdam en is lijsttrekker voor VHL Lokaal. Op dit moment is hij reeds lid van de fractie en gemeenteraadslid. Daarnaast is Teus commissielid Ruimte, Verkeer en Economie en voorzitter van de commissie Algemene Zaken.  Ook is Teus oud wethouder van Leerdam en  bestuurslid van de stichtingen  Kinderboerderij,  Noordertuin en Lichtjesavond.  

Korte toelichting van Teus op zijn politieke visie:


Ik sta voor een gemeente die sterk betrokken is bij haar burgers en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met burgers en bedrijven ontstaat wederzijdse inspiratie en kunnen alle belangen beter worden afgewogen.

1 Teus Meijdam
   

John van der Velden woont in Vianen en staat op nummer 2 van de kieslijst van VHL Lokaal. Op dit moment is hij reeds lid van de fractie en gemeenteraadslid. Daarnaast is John fractiesecretaris en commissielid Welzijn, Onderwijs en Sport. Daarnaast is hij voorzitter van het Platform Jong VHL, lid van de werkgeverscie griffie en lid van het aanbevelingscomité "Jeugdlintje".

Korte toelichting van John op zijn politieke visie:

 Ik sta voor een gemeente die luistert naar haar inwoners en haar inwoners helpt om goede ideeën en plannen te realiseren. Aandacht voor duurzaamheid, milieu  en natuur moeten een win-win situatie opleveren. Verder wil ik hard werken voor een sociale en inclusieve gemeente Vijfheerenlanden. Cultuur  heeft een belangrijke plaats in onze gemeente en dient goed gefaciliteerd te worden!!

 
2 John van der Velden
   
 

Shalandra Hitipeuw woont in Leerdam en staat op nummer 3 van de kieslijst van VHL Lokaal. Op dit moment is Shalandra steunfractielid commissie Welzijn, Onderwijs en Sport.

Korte toelichting van Shalandra op haar politieke visie:

Ik streef naar een inclusieve gemeente die ruimte maakt voor een nieuwe generatie met de daarbij behorende maatschappelijke opgaves. Een nieuw tijdperk waarin de gemeente haar kracht uit haar inwoners haalt en dichtbij hen staat. Vooral in dit digitale tijdperk moeten wij niet vergeten om in contact te blijven staan met onze medemens. Ik wil mij daarom dienstbaar opstellen voor een ieder die zich gehoord wil voelen. Daarnaast zal ik streven naar een transparant beleid dat zich uit in duurzaamheid, gelijkheid en betrokkenheid.

 3 Shalandra Hitipeuw
   
 

Thomas Uittenbogaard woont in Leerdam en staat op nummer 4 van de kieslijst van VHL Lokaal. Hij is met zijn 19 jaar de jongste deelnemer aan de kieslijst en op dit moment is hij al steunfractielid commissie Ruimte, Verkeer en Economie.

Korte toelichting van Thomas op zijn politieke visie:

Wat ik het belangrijkste vind in onze gemeente is dat we alles samen moeten doen. Ook is het belangrijk dat de jeugd zich meer bij de politiek betrekt omdat ze daar wel degelijk iets in kunnen bereiken. Kortom: onze gemeente is van ons.

 

 4 Thomas Uittenbogaard
   
 

Wim van Dijk woont in Ameide en staat op nummer 5 van de kieslijst van VHL Lokaal. Op dit moment is hij reeds lid van de fractie en gemeenteraadslid. Daarnaast is Wim fractievoorzitter en lid van de commissie Algemene Zaken en lid van het Presidium.

Korte toelichting van Wim op zijn politieke visie:

De titel van ons verkiezingsprogramma "Dicht bij mensen" is mijn levensmotto. Dienstbaar zijn voor je naaste, ongeacht kleur, ras, sekse, geloof of wat dan ook. Dat houdt dan ook in, zorg voor milieu en natuur. Dit heb ik uit mogen en kunnen dragen in mijn werk, ambtenaar, en nu in de politiek. Blij mee.

 

 5 Wim van Dijk
   
 

Govert Versluis, MSc, woont in Meerkerk en staat op nummer 6 van de kieslijst van VHL Lokaal. Op dit moment is hij reeds lid van de steunfractie en van de commissie Algemene Zaken. Tot na de verkiezingen vervult Govert ook de functie van interim voorzitter van het bestuur van VHL Lokaal.

Korte toelichting van Govert op zijn politieke visie:


Financiën is mijn vakgebied. Ik werk al jaren als Sr. Financieel Controller bij de (nationale) politie met een budget van bijna 6 miljard. Financiële kennis is hard nodig in de gemeenteraad na de Niemansclaim van ruim 90 mln uit Vianen. Dit zorgt voor grote financiële uitdagingen. Het raakt de gemeente op alle terreinen. Daarin kan ik met mijn kennis een bijdrage aan leveren. Zelf woon ik in het prachtige Meerkerk en heb daardoor veel begrip voor de problematiek binnen de kleine kernen van onze gemeente en ik gun iedereen de mogelijkheid om oud te worden in zijn of haar eigen kern. Daarom ben ik er groot voorstander van om bijvoorbeeld het oude gemeentehuis in Meerkerk om te bouwen tot woon-zorg complex.

 

 6 Govert Versluis
   
 

Ellie Meijdam woont in Leerdam en staat op nummer 7 van de kieslijst van VHL Lokaal. Op dit moment is zij reeds lid van de steunfractie en lid van commissie Ruimte, Verkeer en Economie.

Korte toelichting van Ellie op haar politieke visie:

Ik wil graag van betekenis kunnen zijn voor onze inwoners d.m.v. luisteren naar hun visie en deze proberen te vertalen en in te zetten in de politiek.

Inzetten op het uitbreiden van deze mooie gemeente op een Groene en schone manier. Behouden van de authenticiteit van de kernen zodat iedereen naar tevredenheid kan leven.

 
 7 Ellie Meijdam
   
 

Monique van den Broek woont in Kedichem en staat op nummer 8 van de kieslijst van VHL Lokaal. Met haar landelijke BBB-hart is Monique een welkome aanvulling op het fractieteam van VHL Lokaal. De commissie Welzijn, Onderwijs en Sport en de commissie Ruimte, Verkeer en Economie hebben haar interesse. Tot na de verkiezingen vervult zij ook de functie van interim bestuurssecretaris van VHL Lokaal. Naast haar werk voor VHL Lokaal, is Monique ook bestuurslid bij de bibliotheek in Kedichem.

Korte toelichting van Monique op haar politieke visie:

Vijfheerenlanden is een plattelandsgemeente. Daarmee is VHL, wat mij betreft, een onderdeel van de groene longen van Nederland. Het is daarom van cruciaal belang dat het platteland van VHL in alle opzichten vitaal en leefbaar blijft. Niet alleen voor de inwoners van VHL, maar in feite voor iedereen in de omgeving en daarbuiten. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

"Onze boeren-/plattelandsnatuur is broodnodige natuur"
 8 Monique van den Broek
   
 

Hans van den Berg woont in Leerdam en staat op nummer 9 van de kieslijst van VHL Lokaal. Voordat hij raadslid werd namens VHL Lokaal, was hij 4 jaar fractievoorzitter voor Leerdam 2000.

Korte toelichting van Hans op zijn politieke visie:

Mijn visie is een groene en duurzame gemeente Vijfheerenlanden, waar iedereen zich thuis voelt en waar geen drempels zijn voor oud en jong en mensen met een beperking. Een "all inclusive" gemeente met een laagdrempelige toegang tot de overheid en waar niet altijd de letter van de wet leidend is, maar waar nodig ook wordt gekeken naar de geest van de wet.

 
 9 Hans van den Berg
   
 

Wayne Hol woont in Leerdam en staat op nummer 10 van de kieslijst van VHL Lokaal. Op dit moment is hij lid van de steunfractie commissie Algemene Zaken.

Korte toelichting van Wayne op zijn politieke visie:

Volgt binnenkort
 10 Wayne Hol
   
 

Henk Heijltjes woont in Leerdam en staat op nummer 11 van de kieslijst van VHL Lokaal. Tevens is hij bestuurslid (2e secretaris) en Muziek Commissaris van het Leerdams Mannenkoor Zang en Vriendschap.

Korte toelichting van Henk op zijn politieke visie:

Ik ben al een oude rot op het politieke vlak met jarenlange ervaring als raadslid voor 2018. Ik houd mij momenteel bezig met de advies- c.q. steunfractie, de website, het zijn van vertrouwenspersoon en als lid van het bestuur. Ik bestudeer in principe alle raadsstukken. Mijn specialiteit is openbare orde en veiligheid vanwege mijn politie achtergrond in het verleden.

Met mijn 77 jaar probeer ik een actieve nestor te zijn voor VHL Lokaal met hopelijk een goed resultaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 met vooral veel jongeren op de verkiesbare plaatsen van de Kieslijst.
 11 Henk Heijltjes
   
 

Jan van Santen woont in Leerdam en staat op nummer 12 van de kieslijst van VHL Lokaal.

Korte toelichting van Jan op zijn politieke visie:

Ik onderschrijf van ganser harte het verkiezing programma van VHL Lokaal en voel mij daarom ook zeer betrokken bij de uitvoering. Met veel plezier maak in dan ook deel uit van de kieslijst van VHL Lokaal.

Met mijn 20 jaar ervaring als raadslid in Leerdam, waarvan vier jaar als vice voorzitter van de raad, mag ik veronderstellen te weten hoe de politieke hazen lopen of soms NIET lopen.

Verder draag ik de sport een warm hart toe, zeker nu in deze corona periode, ik was dan ook 15 jaar voorzitter van de voetbal vereniging LRC Leerdam.

Samenvattend heb ik het volste vertrouwen in de verkiezingsuitslag van Maart a.s. voor VHL Lokaal.
 12 Jan van Santen
   
 

Joep van den Ende woont in Vianen en staat op nummer 13 van de kieslijst van VHL Lokaal.

Korte toelichting van Joep op zijn politieke visie:

NOTA is mijn uitgangspunt. Dat is: Natuurontwikkeling, Onorthodoxe aanpak woningbehoeften, Terughoudend beleid windturbines, Aanpak verkeersoverlast.

Bij de woningbouw naast een variëteit aan tiny houses, ook kijken naar knarrenwijken en drijvende woningen. Geen zonnevelden, maar zonnepanelen boven parkeerterreinen. Verkeersoverlast op alle manieren tegengaan, geluid en fijnstof terugdringen met 30km maatregelen, visueel door wegen te omzomen met bomen.
 13 Joep van den Ende