Jaarverslag 2019 gemeenteraad Vijfheerenlanden

Terug kijken en commentaar leveren, hoe makkelijk is dat.

Terug kijken en hand in eigen boezem steken, dat vergt moed.

Terug kijken en zeggen: we hebben ons best gedaan, we hebben dingen bereikt, hebben zelfs op belangrijke zaken goed samen gewerkt omdat wij dat deden voor onze inwoners, dan mag je eens jezelf een pluimpje geven en meteen erbij denken: dat doen we volgend jaar beter.