VHL Lokaal zet zich in voor boekenmarkt Leerdam

VHL Lokaal en SGP voor behoud Boekenmarkt Leerdam

Het Kontakt 25 mei 2020 Dick Aanen

VIJFHEERENLANDEN • De fracties van SGP en VHL Lokaal in de gemeente Vijfheerenlanden pleiten voor behoud van de Boekenmarkt.

De fracties willen donderdag over dit onderwerp een motie indienen tijdens de raadsvergadering.

De boekenmarkt wordt bedreigd in zijn voortbestaan doordat de huidige huisvesting bij het oude Emmahuis door afbraak/nieuwbouw binnenkort niet langer kan worden gebruikt. Er zijn door de initiatiefnemers al diverse inspanningen gedaan om te zoeken naar een nieuwe locatie, zowel via Social Media als via oproepen in de(ze) krant). Dit is alles zonder succes gebleken.

"De boekenmarkt is al zestien jaar een begrip in Leerdam en ver daarbuiten", schrijven Teus Meijdam (VHL Lokaal) en Ton de Bruijn (SGP) in de motie. "De boekenmarkt heeft diverse goede doelen ondersteund, zoals Afrika Hands en Lisette van Steijn in Namibië." De boekenmarkt zorgt er volgens de twee raadsleden voor dat boeken een tweede leven krijgen en mede daardoor de berg papierafval vermindert. Veel vrijwilligers zetten zich daar al jaren belangeloos voor in.


De Wilgenhoek
SGP en VHL Lokaal willen het college via de motie verzoeken om te onderzoeken of wellicht De Wilgenhoek in Leerdam voor de boekenmarkt een geschikte locatie zou kunnen zijn. De basisschool komt binnenkort leeg te staan, nadat het afgelopen schooljaar heeft dienst gedaan als tijdelijke bewoning van de Wilhelminaschool. Bovendien is het gebouw recentelijk aangepast, zodat het weer veilig gebruikt kan worden.

Als De Wilgenhoek eventueel niet mogelijk is, verzoeken beide partijen het college om te helpen zoeken naar een geschikte locatie. Daarbij zal moeten worden gekeken welke gemeentelijke panden daarbij in aanmerking kunnen komen. Ten slotte wordt verzocht om de raad liefst binnen vier weken te informeren over de voortgang.