VHL Lokaal stelt vragen over het bijplaatsen van afval

 

Vragen over bijplaatsen van afval bij containers

Dick Aanen, het Kontakt 25 mei 2020

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal in Vijfheerenlanden heeft schriftelijke vragen gesteld

aan het college over het bijplaatsen van afval bij de ondergrondse containers. "Ondanks acties om dit tegen te gaan, zien wij dat dit probleem nog steeds niet afneemt maar zelfs verergert", aldus raadslid Teus Meijdam.

 

Bewoners dumpen grof afval naast of in de ondergrondse container. Meijdam: "Het zorgt ervoor dat deze containers sneller vol zitten en eerder geleegd zouden moeten worden." Ook het verbod om bedrijfsauto's toe te laten op de gemeentewerven zorgt er volgens Meijdam voor dat kleine ondernemers hun afval lozen in of naast de ondergrondse containers.

"Dit zorgt niet alleen voor een bron van ergernis voor de omwonenden, maar ook voor een flinke kostenpost voor onze gemeente en dus indirect voor onze inwoners die daar voor moeten betalen via de afvalstoffenheffing. Waardlanden is bezig met nieuw beleid om dit tegen te gaan. Dit nieuwe beleid zal echter zeker nog een jaar op zich laten wachten."

Maatregelen
Volgens VHL Lokaal zijn er op korte termijn oplossingen nodig om dit groeiende probleem aan te pakken. De fractie wil weten of het college ook daadwerkelijk bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen om. En zo ja: welke maatregelen. "Welke maatregelen wil het college nemen zodat ook de kleine ondernemers weer op een goede manier hun afval kwijt kunnen?"