Vragen VHL Lokaal over schade aan bushokjes Leerdam

 

Schades aan bushokjes in Leerdam worden direct hersteld, zegt gemeente na kritiek.

Het Kontakt, Chantal Blommers 19-05-20,

Vernielingen en schades aan de bushokjes in Leerdam,

worden direct hersteld als daar melding van wordt gemaakt. Dat zegt de gemeente Vijfheerenlanden. Eerder was er juist kritiek op de ‘haveloos’ ogende abri’s.

De politieke partijen VHL Lokaal en VVD hadden vragen gesteld over de bushokjes, omdat sprake zou zijn van kapotte ruiten, graffiti en andere beschadigingen. Zij vroegen zich af of de abri’s in Leerdam wel worden onderhouden, omdat ze in zo'n slechte staat zijn. ‘Dit lokt vandalisme uit en past niet bij onze slogan voor de buitenruimte ‘heel, veilig en schoon’, aldus Teus Meijdam namens VHL Lokaal.

Ook de VVD liet weten zich te storen aan de vernielingen. ,,Uiteraard is het de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhouden van deze bushaltes, maar aangezien het hier om vernielingen gaat is het ook een zaak van openbare orde en veiligheid.”

 

Geen contract

 

De gemeente Vijfheerenlanden reageert op de vragen dat er inderdaad geen onderhoudscontract is voor de bushaltes in de stad. Dat komt omdat de gemeente voor de hele ‘nieuwe’ gemeente Vijfheerenlanden een contract wil afsluiten, maar er nog afspraken lopen voor het onderhoud in de voormalige gemeenten Vianen en Zederik. Zodra die aflopen, wordt voor heel Vijfheerenlanden een nieuw contract opgesteld. 

 

Toch betekent dit niet dat de haltes met schades niet worden opgeknapt, merkt de gemeente op. ,,Tot er een nieuw contract is herstellen wij de schades en defecten na meldingen door inwoners. Het college van burgemeester en wethouders wil dat alle schades zo snel mogelijk na melding worden hersteld.’’

De VVD drong bij de gemeente aan op extra inzet van BOA's of de mobiele camera om vernielingen van bushokjes te voorkomen. De gemeente Vijfheerenlanden laat weten daar geen noodzaak toe te zien omdat alle vernielingen direct worden hersteld.