VHL Lokaal tekent petitie GenX in de Lek

                                               

‘Vijfheerenlanden moet giftige stof GenX in de rivier de Lek niet zomaar accepteren’

AD Chantal Blommers 31-01-20

Vijfheerenlanden moet de petitie ‘Geen gif in de lek’ wél ondertekenen. Daarvoor pleit de politieke partij VHL Lokaal.

,,GenX komt ook door onze gemeente. Moeten we dat maar klakkeloos langs en over ons heen laten gaan?’’

Het college van burgemeester en wethouders besloot eerder de petitie, waarmee actie wordt gevoerd tegen het lozen van giftige stoffen in de Lek, niet te tekenen omdat een petitie ‘voor een gemeente niet het instrument is om een standpunt kenbaar te maken’. Volgens de gemeente vinden de ‘lozingen van GenX in de Lek buiten het grondgebied van Vijfheerenlanden plaats en is de kans dat dit effect heeft op de gemeente ‘praktisch uitgesloten’. Ook Molenlanden besloot niet te tekenen.

Maar volgens VHL Lokaal klopt het niet dat de lozingen Vijfheerenlanden niet raken. ,,De Lek is een getijde rivier, dus bij vloed komt het water met daarin alle mogelijke stoffen, stroomopwaarts. Dus wij mogen ervan uitgaan dat GenX ook door onze gemeente komt, van Tienhoven aan de Lek tot en met Vianen. We moeten stelling nemen tegen welke soort van gif dan ook in ons oppervlaktewater.’’