VHL Lokaal "Dicht bij de natuur".

VHL Lokaal heeft als slogan "Dicht bij mensen", maar VHL Lokaal staat ook dicht bij de natuur. Wij vinden dat we zuinig moeten zijn op onze historische landschappen en natuurmonumenten

in de Gemeente Vijfheerenlanden. In ons verkiezingsprogramma spreken we over de grote rol van Recreatie en Toerisme in ons gebied. Natuurbeheer, Recreatie en Toerisme kunnen hand in hand gaan en dienen elkaar te versterken.

Natuurgebieden moeten we behouden, agrariërs hebben hier een belangrijke rol in die zij gelukkig ook vervullen. De natuur is er om van te genieten en om de flora en fauna die in dit gebied groeit en leeft te behouden voor de komende generaties!! Dit kan alleen in goede afstemming met belanghebbenden en natuurorganisaties. VHL Lokaal zal initiatieven op dit gebied zeker ondersteunen!!