Het is zover!

Aan de vooravond van de gemeentelijke herindeling fuseren de drie lokale politieke partijen tot één krachtige lokale partij:VHL Lokaal

Op 21, 24 en 29 november 2016 is deze nieuwe naam, VHL Lokaal, voor het eerst gebruikt tijdens de raadsvergaderingen in resp. Zederik 21 november, Leerdam 24 november en Vianen 29 november.

Na het mandaat dat de drie besturen eerder hebben gekregen van hun eigen achterban, is afgelopen maanden hard gewerkt aan deze fusie. Het resultaat liegt er niet om: we verwachten dat na de verkiezingen deze partij een zeer prominente rol zal spelen bij de formatie van een nieuw college. De drie partijen hebben nu opgeteld 12 van de 51 zetels en zijn daarmee samen de grootste partij met 23,5% van de zetels. Het dagelijks bestuur zal bestaan uit Caroline Schouten (voorzitter), John van der Velden (secretaris), Ella van Iperen (penningmeester). Verder wordt het bestuur gevormd door Tiny Kortlever, Klaas van Oort, David Murphy, Harry van Tilburg, Tine Peels en Frans van Dijk.

Leerdam 2000 zal naam, statuten en huishoudelijk reglement wijzigen. Vanaf de kiesdatum zullen de leden van Lokaal Alert Vianen en VKG Zederik zich aansluiten bij Leerdam 2000. Door te kiezen voor deze constructie staat VHL Lokaal als nummer 1 op de kieslijst en niet op de laatste plaats, waar nieuwe partijen automatisch komen. De statuten en het huishoudelijk reglement dienen nog goedgekeurd te worden in de eerstvolgende ALV van Leerdam 2000.

De fusie verandert tot de komende gemeenteraadsverkiezingen niets in de bestaande fracties in de gemeenteraad.