In memoriam Tine Peels

foto_Tine_Peels.jpg

In memoriam       Tine Peels         1933 - 2021

"Om raadslid Tine Peels kon je niet heen. Luid en duidelijk liet ze haar mening horen, met afwisselend een schaterende lach". Met deze woorden nam Teus Meijdam, de lijsttrekker van VHL Lokaal, afscheid van zijn politieke moeder. Haar manier van politiek bedrijven sprak veel mensen aan. Iets wat goed te zien was aan het groeiende aantal voorkeursstemmen waarmee Tine iedere keer in de raad kwam.

Na jaren voor de VVD in de gemeenteraad van Leerdam te hebben gewerkt, kwam er een tijd waarin hun wegen zich scheidden. Tine was echter niet van plan om de lokale politiek te verlaten. Er waren veel Leerdammers die vertrouwen in haar hadden, dus ging ze door. In 1989 richtte zij haar eigen partij, Leerdam 2000, op. Een partij die wel naar haar inwoners wilde luisteren en uit wilde leggen wat ze aan het doen waren, want daar schortte het duidelijk aan in de politiek, aldus Tine.

Tine schreef vervolgens geschiedenis als eerste vrouwelijke wethouder en tevens locoburgemeester van Leerdam.

Op 9 oktober 2003 besloot Tine om een stapje terug te doen in de politiek en gaf het fractievoorzitterschap over aan Teus Meijdam.

In 2006, Tine heeft er dan 28 jaar gemeenteraad op zitten, nam ze definitief afscheid van de raad. Helemaal loslaten kon ze haar kindje, Leerdam 2000, nu opgenomen in VHL Lokaal, niet. Ze bleef actief lid van de steunfractie en werd erelid. Ondanks haar afscheid bleef de fractie, tot op de dag van vandaag, verder gaan in haar geest, met een open oor en volledige inzet voor de burgers van Leerdam en nu Vijfheerenlanden.

"Lieve Tine, bedankt voor wat je voor Leerdam en haar inwoners hebt gedaan, en voor mij in het bijzonder. Ik zal jouw schaterende lach en jouw adviezen nooit vergeten" - Teus Meijdam