Nieuwe lijsttrekker 2022

Nieuwe lijsttrekker 2022ameide dijk

De ledenvergadering van VHL Lokaal heeft op 2 november 2021  Teus Meijdam uit Leerdam gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
Net als in 2018 zal Teus de lijst weer aanvoeren om de "lokalen" een stevige
plaats in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden te bezorgen. De rest van de kieslijst voor de verkiezingen zal begin januari 2022 worden vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering.