Zederik Vianen Leerdam

VHL Lokaal

September, 2017. Leedam, Vianen en Zederik
 • Vianen

  Vianen

 • Leerdam

  Leerdam

 • Zederik

  Zederik

 • 01
 • 02
 • 03
/ 03

VHL
Lokaal

Wij zijn een onafhankelijke lokale partij die niet gebonden is aan het programma van enige landelijke politieke groepering. Een partij die open staat voor mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, maar met een gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke interesse, namelijk het wonen en leven in de gemeente Vijfheerenlanden. We zijn een klein team van zeer getalenteerde mensen dat enthousiast is om samen uw belangen te behartigen.

September, 2017. Leerdam, Vianen en Zederik

Over ons

Eind 2017 worden in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden de eerste gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de lokale politiek is dit natuurlijk direct aanleiding om naar de eigen positie te kijken. Waar het voor landelijke partijen logisch is om samen verder te gaan, is dat voor de lokale partijen anders. Of toch niet? VKG Zederik, Lokaal Alert Vianen en Leerdam 2000 gaan fuseren en vormen na de verkiezingen één partij: VHL Lokaal.

Tot de gemeenteraadsverkiezingen zal er niets veranderen in de bestaande fracties in de gemeenteraad. Sinds maart 2016 werken de besturen intensief samen. Ook de fracties zullen steeds nauwer samenwerken en zo ontwikkelen we een nieuw en sterk VHL Lokaal.

Waarom VHL Lokaal?

VHL Lokaal concentreert zich op wat er in onze gemeente speelt en laat zich niet afleiden door landelijke politiek. Het gaat ons om de directe zaken die alle inwoners raken. Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen en een gemeente besturen kan alleen met een lokale visie.

VHL Lokaal kan in alle vrijheid een evenwichtig en sterk politiek programma samenstellen waarbij we de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk betrekken.

VHL Lokaal bestaat uit betrokken mensen die erg goed weten wat leeft in deze gemeente. We zijn actief in de wijken en gaan de dialoog met bewoners aan.

VHL Lokaal heeft een daadkrachtige benadering. We doen wat we zeggen en beloven.

VHL Lokaal vertegenwoordigt de mening van de hele gemeenschap en niet van een ideologische groep zoals bij landelijke partijen. Dit is goed te zien aan de mensen binnen VHL Lokaal: links- en rechtsgeoriënteerd, jong en oud, hoog en lager opgeleid. Daar zit onze kracht!

VHL Lokaal is niet nieuw en onervaren. VHL Lokaal komt voort uit VKG Zederik (19???), Lokaal Alert Vianen (19???) en Leerdam 2000 (1990).

Press enter to search
Press enter to search